Darbības jomas

 • Komerctiesības
 • Darījumi ar nekustāmo īpašumu
 • Uzturēšanas atļaujas
 • Darba tiesības
 • Administratīvas tiesības
 • Ģimenes tiesības
 • Saistību tiesības
 • Strīdu pirmstiesas noregulēšana
 • Pārstāvēšana tiesā
 • Līgumu sastādīšana un Darījumu pavadīšana
 • Krimināltiesības

K. Valdemāra iela 53-2 Rīga, Latvija, LV-1010
tālr.:67210594, 29236703
tālr./fakss:67228285
e-pasts: info@advokatekorneva.lv